Past Chairman

SR NO. CHAIRMAN NAME YEAR
1 CA MAHENDRABHAI A. SHAH 1986 - 88
2 CA JAGDISHCHANDRA M. SHAH 1988 - 89
3 CA JAYESH D. PATEL 1989 - 90
4 CA K. G. PATEL 1990 - 91
5 CA KIRAN PATEL 1991 - 92
6 CA MUKUND PATEL 1992 - 93
7 CA BHARAT C. PATEL 1993 - 94
8 CA LALJI B. DARJI 1994 - 95
9 CA VIPINCHANDRA C. SHAH 1995 - 96
10 CA KAMLESH PARIKH 1996 - 98
11 CA NISHIKANT DESHPANDE 1998 - 99
12 CA ASHOK PARIKH 1999 - 00
13 CA UPENDRA K. SHAH 2000 - 01
14 CA DATTANAND HERANJAL 2001 - 02
15 CA PRAMESH DOSHI 2002 - 03
16 CA VIMAL TALATI 2003 - 04
17 CA JAKIN THAKKAR 2004 - 05
18 CA HITESH SHAH 2005 - 06
19 CA CHANDRASHEKHAR S. TRIVEDI 2006 - 07
20 CA ARVIND V. SHAH 2007 - 08
21 CA KANCHANLAL M. PARIKH 2008 - 09
22 CA PIYUSH PANCHAL 2009 - 10
23 CA CHETAN SHAH 2010 - 11
24 CA ROOPIN PATEL 2011 - 12
25 CA BRIJESH SHAH 2012 - 13
26 CA RAVI SHAH 2013 - 14
27 CA PRATHMESH PRAJAPATI 2014 - 15
28 CA SANJAY PATEL 2015 - 16
29 CA PRAKASH SHAH 2016 - 17
30 CA PANKAJ MORDANI 2017 - 18
31 CA KIRIT PATEL 2018 - 19
32 CA HARBINDARSING SHRENI 2019 - 20
33 CA BHAVESH THAKKAR 2020 - 21
34 CA HARDIK PATEL 2021 - 22
35 CA HIRAL PRAJAPATI 2022 - 23
36 CA KETAN SAMDANI 2023 - 24